Keevallik @ Linköping University: Varför grymtar man på gymmet?

Keevallik has appeared in Linköping University's lecture series Populärvetenskapliga Veckan 2020 (Popular Science Week). The lecture covers an introduction to non-lexical vocalizations (in Swedish). Abstract: Leelo Keevallik, professor i språk och kultur Människor uttalar olika märkliga ljud, såsom att man säger mmm när maten smakar gott eller utbrister ett besviket uaaah när motspelaren gör ett …