Keevallik @ Linköping University: Varför grymtar man på gymmet?

Keevallik has appeared in Linköping University’s lecture series Populärvetenskapliga Veckan 2020 (Popular Science Week). The lecture covers an introduction to non-lexical vocalizations (in Swedish).

Abstract:

Leelo Keevallik, professor i språk och kultur Människor uttalar olika märkliga ljud, såsom att man säger mmm när maten smakar gott eller utbrister ett besviket uaaah när motspelaren gör ett vinnande slag i ett brädspel. Olika ljud hör ihop med olika kroppsliga handlingar och känslor. Här får du veta hur vi förstår varandra ”utan ord”, när vi till exempel dansar eller lyfter något tungt. Inspelning från Populärvetenskapliga Veckan 2020.

%d bloggers like this: